AKP Rejimi’nde istibdat ile İslamlaşma birbirini tamamladı. Başlangıç evresinde “islamcı muhafazakar” AKP’nin ideolojik önderleri kendi kadrolarından çıkmadı; entelektüel önderlik açığını zemini düzleme aşamasında liberal aydınları konuşturarak kapatan AKP, moral (ahlaki) önderlik sözkonusu olduğunda başından itibaren bu liberal hegemonya ile bağlantılı biçimde “darbelerle mücadele” perdesinin arkasına yerleştirilen “mağduriyet” hikayelerine yaslandı.

 AKP Rejimi’nde istibdat ile İslamlaşma birbirini tamamladı. 

Başlangıç evresinde “islamcı muhafazakar” AKP’nin ideolojik önderleri kendi kadrolarından çıkmadı; entelektüel önderlik açığını zemini düzleme aşamasında liberal aydınları konuşturarak kapatan AKP, moral (ahlaki) önderlik sözkonusu olduğunda başından itibaren bu liberal hegemonya ile bağlantılı biçimde “darbelerle mücadele” perdesinin arkasına yerleştirilen “mağduriyet” hikayelerine yaslandı. Bu hikayelerin liberal çerçevesinin içine ise, düzenin 90’lardan bu yana derinleşen yönetme krizini tamamlayan çürüme hissine karşı, toplumsal düzeyde İslami harekete atfedilen “yolsuzluk karşıtı” AK’lık, temizlik vurgusu yerleştirildi. Hikayeye göre AKP, 90’ların çürüyen partileri gibi yolsuzluk yapmayacak, dünya malına yenilmeyecek kadar dindar ve muhafazakardı. bunun tam tersi çıktı. Talan ve yağmalama kültürü TC’ nin resmi kültürü olarak dahada kuvvetlendi…

AKP Rejimi, Türkiye tarihinin istibdat dönemlerine özgü devlet eliyle İslamlaşma eğilimini de sürdürdü; daha fazla zora yaslanan her baskıcı rejim gibi ahlaki önderliğinin zayıflığına, hegemonik araçlarla yönetememeye karşı bir telafi mekanizması; toplumsal uyanışların bastırılmasına karşı bir pansuman tedavisi ve zorun meşrulaştırılması yolunda bir rıza unsuru olarak İslamizasyon’u pekiştirdi.

Abdülhamit istibdadını tamamlayan İslamlaşma; 12 Eylül darbe rejimini tamamlayan İslamlaşma ve AKP Diktasını tamamlayan İslamlaşma daima benzer zor/rıza denklemlerinden beslendi. Türkiye’de istibdat ile İslamlaşma bu açıdan kardeştir. Ve devlet eliyle her İslamlaşma hamlesi, hegemonik üstünlüğün değil, yönetememe evresindeki baskıcılığın kanıtıdır ve toplumsal düzeydeki isyanlaşma eğilimleri güçlendikçe İslamlaşma bir isyansızlaştırma stratejisi olarak yüzeye çıkar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: